Loading...

Serwis

Start / Serwis

Profesjonalny serwis i terminowe przeglądy okresowe realizowane przez specjalistów EMZET Namioty gwarantują doskonały stan obiektu i satysfakcję podczas całego okresu jego eksploatacji.

Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego (art. 62 ust. 1) przeglądy okresowe są niezbędnym i koniecznym elementem właściwego użytkowania hal namiotowych i innych obiektów tego typu. W świetle obowiązku posiadania Książki Obiektu Budowlanego EMZET Sp.j. oferuje przeprowadzenie okresowych obowiązkowych kontroli obiektów i rejestrowanie ich stanu technicznego w Książce Obiektu Budowlanego.

Nasi wysoko wykwalifikowani inżynierowie posiadają wszelkie prawnie wymagane uprawnienia. Jednocześnie mając na względzie kompleksowość proponowanych usług jesteśmy w stanie dokonać wszelkich prac konserwacyjnych, naprawczych i modernizacyjnych w kontrolowanych halach namiotowych. Utrzymywanie hali namiotowej we właściwym stanie technicznym realnie zmniejsza ryzyko wypadków. Brak aktualnego przeglądu hali może spowodować w przypadku kontroli urzędowych nałożenie na Państwa kar finansowych. Podobnie w przypadku zdarzeń losowych ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli obiekt nie będzie posiadać pełnej dokumentacji technicznej w postaci Książki Obiektu Budowlanego.

PROSTO DO CELU

Twoja idea, nasze biuro konstrukcyjne –  jesteśmy zawsze gotowi na nowe wyzwania! W czym możemy Ci pomóc?

JAKOŚĆ I SATYSFAKCJA

Bezkonkurencyjna jakość za konkurencyjną cenę oraz krótkie terminy realizacji. Całość naszej produkcji podlega wewnętrznemu procesowi kontroli jakości, tak by w efekcie przekazać do dyspozycji wyrób spełniające unijną normę EN-PN 13782.