Loading...

Polityka prywatności

Start / Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z artykułem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy Państwa ,że:
podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyrazili Państwo zgodę lub na jaki pozwalają nam obowiązujące przepisy prawa.
W każdej chwili istnieje możliwość dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz cofnięcia zgody w dowolnym czasie.
Nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były u nas bezpieczne.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu korzystania z określonych usług elektronicznych, złożenia zamówienia lub podpisania Umowy.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych są firmy:
EMZET P.P.H. Dariusz Przybył, Adela Przybył Sp. J. – ul. Klonowa 14, 62-081 Baranowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000080364, posiadającą NIP: 7780149571, REGON: 632246950.
Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na gromadzenie, wykorzystywanie Państwa danych osobowych zgodnie z niniejszymi przepisami o ochronie danych osobowych, prosimy o przesłanie odmowy pocztą elektroniczną lub na adres e-mail:
Emzet  Sp.j.
ul. Klonowa 14
62-081 Baranowo
e-mail: biuro@emzet.pl

2. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ CEL i sposób ICH PRZETWARZANIA

Państwa dane otrzymaliśmy w związku z informacjami przekazywanymi na stronie www.emzet.pl , odbytymi spotkaniami oraz zamówieniami złożonymi poprzez np.: e-mail, telefon.

Przekazane dane zawierają:
– imię i nazwisko,
– dane adresowe,
– numer telefonu,
– adres e-mail,
– Państwa adres IP

W przypadku korzystania z formularza kontaktowego gromadzimy i przechowujemy do momentu ich automatycznego usunięcia następujące dane:
– imię i nazwisko
– numer telefonu
– adres e-mail

Wymienione dane są przez nas przetwarzane w następujących celach:
– obsługi przesłanego przez Państwa zapytania,
– w razie konieczności telefoniczne lub pisemne nawiązanie kontaktu w celu doprecyzowania informacji potrzebnych do przedstawienia oferty,
– przy tworzeniu ofert (potrzebny jest nam adres lokalizacji posadowienia obiektu, w celu określenia obciążeń wiatrowych i śniegowych),
– przy późniejszym przetwarzaniu zamówienia.

3. Komu udostępniamy dane

Państwa dane mogą być udostępnione naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom oraz osobom lub podmiotom z którymi współpracujemy.
Dane osobowe są przekazywane m.in. dostawcą usług, którzy świadczą dla nas usługi informatyczne, zarządzenie stroną internetową, usługi księgowe oraz podmiotom wykonującym powierzone przez nas prace.
Wszystkie udostępnione dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania powierzonych pracy i zgodnie z naszymi wytycznymi.

4. PLIKI COOKIES, wtyczki i inne narzędzia do rejestrowania informacji

Na naszej stronie używamy plików cookies oraz technologii do zapisywania informacji o stronach, podstronach odwiedzonych przez Państwa.
W każdej chwili istnieje możliwość zablokowania plików cookies odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową.
Przy zablokowaniu plików cookies nie możemy zagwarantować poprawnego działania naszej strony internetowej.

5. prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa:

PRAWO DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH
– w każdym momencie mogą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych oraz informację w jakich celach są przetwarzane i komu udostępniane
PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH
– mogą Państwo żądać natychmiastowego usunięcia swoich danych
PRAWO SPROSTOWANIA DANYCH OSOBOWYCH
– mają Państwo możliwość do sprostowania oraz uzupełniania swoich danych osobowych
PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
– mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
PRAWO SPRZECIWU
– w każdym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
PRAWO COFNIĘCIA ZGODY
– w każdym momencie mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych
PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH
– w każdej chwili mogą Państwo otrzymać dane osobowe, które otrzymaliśmy i przekazać je do innego podmiotu.

Dzień: 27.06.2018 r.